تماس با تناسان

آدرس کار خانه : جاده آبعلی – شهرک صنعتی خرمدشت – سیاه سنگ - ۱۸ متری قائم – کوچه قائم ۷  پلاک ۵
شماره تلفن:                         ۰۹۱۲۲۱۶۳۶۷۴  -۵۴ ۷۶۲۱۷۸۵۳-۰۲۱
 تلفکس:                                     ۷۶۲۱۳۴۰۷ -۰۲۱
ایمیل:                                       info@tanasan.ir
|
|
|